Tìm hiểu quy định về sử dụng quỹ bảo trì chung cư

Quỹ bảo trì chung cư là một phần quan trọng giúp đảm bảo sự an toàn và bền vững của toà nhà chung cư. Vậy, các văn bản pháp luật quy định về hoạt động của quỹ bảo trì chung cư và việc sử dụng quỹ bảo trì chung cư gồm những gì? Cùng Taihei.com.vn tìm hiểu ngay sau đây.

Quỹ bảo trì chung cư là gì?

Quỹ bảo trì chung cư là gì

Quỹ bảo trì chung cư là một khoản kinh phí được các chủ sở hữu đóng dành cho mục đích bảo trì, sửa chữa, duy trì hệ thống trang thiết bị công cộng của toà nhà chung cư. Một chung cư mới được xây dựng, quỹ bảo trì cần được chủ đầu tư thành lập và đóng một khoản kinh phí ban đầu vào quỹ này.

Tiếp đó, cư dân sẽ đóng góp vào quỹ theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm để đảm bảo luôn đủ chi phí duy trì, bảo trì các phần thuộc sở hữu chung của toà nhà. Quỹ bảo trì chung cư do Hội đồng quản lý toà nhà chung cư quản lý dưới sự giám sát của cư dân và chủ đầu tư.

Việc bảo trì nhà chung cư sẽ gồm 2 phần chính. Đó là phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung. Các chủ sở hữu căn hộ sẽ có trách nhiệm đóng phần sở hữu riêng và góp kinh phí vào phần sở hữu chung. Như vậy, hiểu đơn giản, quỹ bảo trì chung cư là khoản kinh phí do nhiều chủ sở hữu nhà chung cư cùng đóng góp dành riêng cho việc bảo trì phần sở hữu chung của chung cư.

Bảo trì chung cư tuân theo các quy định pháp luật nào?

Có nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam quy định về việc bảo trì chung cư gồm có:

 • Điều 107 luật nhà ở 2014: quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu chung cư đối với việc bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí bảo trì cho phần sở hữu chung.
 • Điều 108 luật nhà ở 2014: quy định các chủ sở hữu đều đóng kinh phí bảo trì chung cư cho phần sở hữu chung.
 • Điều 109 luật nhà ở 2014: quy định về việc sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư vào phần sở hữu chung.
 • Điều 110 luật nhà ở 2014: quy định về quy trình, nội dung bảo trì; việc quản lý hồ sơ bảo trì chung cư.
 • Luật Quản lý, sử dụng và phát triển tài sản Nhà nước năm 2017: Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản Nhà nước. Trong đó bao gồm cả quy định về quản lý, bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng do Nhà nước quản lý.
 • Thông tư 08/2016/TT-BXD: Hướng dẫn về việc bảo trì công trình xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

Các quy định về sử dụng quỹ bảo trì chung cư

Trách nhiệm của Ban quản trị khi sử dụng quỹ bảo trì chung cư sẽ được tuân theo khoản 3 Điều 109 Luật Nhà ở 2014:

 • Sử dụng đúng mục đích, đúng hạng mục theo kế hoạch được Hội nghị nhà chung cư thông qua hàng năm.
 • Khi sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung cần đảm bảo có hoá đơn tài chính, … theo quy định của pháp luật và phải báo cáo cho Hội nghị nhà chung cư.
 • Trường hợp ban quản trị nhà chung cư sử dụng kinh phí không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.

Quỹ bảo trì chung cư thu khi nào?

Về thời gian đóng tiền quỹ bảo trì chung cư sẽ được ghi rõ trong thoả thuận hợp đồng mua bán, cho thuê căn hộ. Phí bảo trì thông thường sẽ được tính vào tiền thuê hoặc tiền phí sử dụng theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm. Cư dân sẽ được thông báo trước về cụ thể số tiền cũng như thời gian đóng. Trường hợp cư dân không đóng đủ kinh phí này trong thời gian quy định, họ sẽ bị phạt theo quy định hoặc bị cấm sử dụng các tiện ích chung.

Nguyên tắc thực hiện bảo trì nhà chung cư

Nguyên tắc thực hiện bảo trì nhà chung cư

Việc thực hiện bảo trì chung cư cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo trì nhà chung cư cũng như việc sử dụng kinh phí này.
 • Lập kế hoạch bảo trì chi tiết và tiến hành thực hiện đúng với tiến độ.
 • Đảm bảo sự an toàn cho mọi người khi thực hiện bảo trì.
 • Thực hiện việc bảo trì chung cư liên tục để đảm bảo không xảy ra những tình trạng hư hại.
 • Hoạt động bảo trì cần đảm bảo đầy đủ những hạng mục cần thiết.
 • Tiết kiệm chi phí bảo trì, đồng thời phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn.
 • Luôn thông báo trước cho cư dân về thời gian bảo trì để họ có sự sắp xếp.
 • Thực hiện bảo trì đúng quy định, không lợi dụng kinh phí chung cho mục đích riêng.

Quỹ bảo trì chung cư gồm những hạng mục nào?

Theo khoản 1 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về hoạt động bảo trì chung cư bao gồm:

Việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà chung cư; Kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; Thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm nhà chung cư.

Trên đây là những thông tin, văn bản pháp luật quy định về hoạt động của quỹ bảo trì chung cư và việc sử dụng kinh phí này. Hy vọng ban quản trị chung cư và cư dân đã nắm được để có thể tìm hiểu chi tiết hơn tại các văn bản pháp luật được nêu trong bài viết.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN