Thông tin trong bản nội quy quản lý chung cư gồm những gì?

Nội quy quản lý chung cư là một trong số những văn bản cần thiết và bắt buộc trong các chung cư. Vậy nội quy quản lý chung cư gồm những quy định gì, mẫu nội quy quản lý chung cư hiện nay gồm những gì. Cùng Taihei.com.vn tìm hiểu ngay sau đây.

Hiểu về nội quy quản lý nhà chung cư

nội quy quản lý nhà chung cư

Nội quy quản lý chung cư là một dạng văn bản có tính pháp luật được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho chung cư. Văn bản này sẽ gồm các quy định dành cho chủ sở hữu căn hộ hay người sử dụng nhà chung cư. Toàn bộ những quy định trong bản nội quy quản lý chung cư này cần được cư dân tuân thủ và thực hiện.

Nội quy quản lý chung cư do ai quy định, thiết lập?

Các nội quy quản lý chung cư này cũng sẽ được công khai để đảm bảo việc thực hiện trên toàn bộ khu chung cư. Nội quy quản lý chung cư sẽ do chủ đầu tư và hội nghị nhà chung cư có trách nhiệm xây dựng và thiết lập. Nội quy quản lý chung cư sẽ được dựa theo quy chế ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BXD để xây dựng. Nội quy quản lý chung cư thông thường sẽ được dán tại sảnh của toà nhà, nhà sinh hoạt cộng đồng – nơi cư dân đi lại và dễ dàng quan sát, theo dõi.

Vai trò của nội quy quản lý chung cư

Vai trò của nội quy nhà chung cư

Nhằm giúp mọi hoạt động của toà nhà diễn ra an toàn, hiệu quả, nội quy quản lý chung cư được coi là giải pháp hiệu quả. Việc thiết lập nội quy quản lý chung cư có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý toà nhà chung cư và mang đến nhiều lợi ích cụ thể như:

 • Tuân thủ nội quy quản lý chung cư sẽ góp phần nâng cao điều kiện sống cưa cư dân
 • Lợi ích chính của nội quy quản lý chung cư là đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khu cư dân
 • Nội quy quản lý chung cư là nền tảng xây dựng nếp sống văn minh cho cư dân
 • Duy trì mỹ quan, duy trì chất lượng của chung cư
 • Nội quy quản lý chung cư sẽ đưa ra những quy định rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong khu chung cư.
 • Đảm bảo quyền lợi về quản lý, sử dụng phần sở hữu chung, sở hữu riêng trong toà chung cư.
 • Nội quy quản lý chung cư sẽ giúp cho quá trình quản lý, vận hành được thuận tiện, dễ dàng.

Thông tin trong bản nội quy quản lý chung cư gồm những gì?

Thông tin chính trong bản nội quy quản lý chung cư sẽ bao gồm:

 • Các quy định áp dụng dành cho chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú cũng như khách ra vào toà nhà.
 • Các hành vi bị nghiêm cấm và các biện pháp xử phạt khi vi phạm nội quy.
 • Quy định về sử dụng các khu vực thuộc sở hữu chung của tòa nhà chung cư.
 • Quy định về sửa chữa và thay thế thiết bị trong phần sở hữu riêng, cũng như xử lý các sự cố xảy ra.
 • Quy định về phòng chống cháy nổ trong các căn hộ chung cư.
 • Quy định về công khai thông tin liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư.
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ chung cư.
 • Các quy định khác áp dụng cho từng tòa nhà chung cư cụ thể.

Mẫu nội quy quản lý chung cư

Mẫu nội quy nhà chung cư

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư

 1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này.

 2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ các giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ cho việc kiểm soát an ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương mại thì không cần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân này.

 3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại cơ quan công an phường sở tại theo quy định.

 4. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật về các hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này.

 5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng dịch vụ, thương mại: do chủ đầu tư; Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư

 1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bắt buộc phải thực hiện được quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và pháp Luật có liên quan.

 2. Các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định.

Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư

 1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng.

 2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư.

 3. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định.

 4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp Luật về nhà ở.

 5. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư.

 6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư (nếu có).

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng

 1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác.

 2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư.

 3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền với căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng và phải tạo Điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng này.

 4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

 5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư.

 6. Các quy định khác: do hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.

 Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư

 1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung cư thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban quản trị, đơn vị quản lý nhà chung cư để xử lý.

 2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.

 Điều 6. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư

 1. Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin khác của nhà chung cư.

 2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận tiện.

 Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

 1. Yêu cầu Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp thông tin, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp Luật.

 3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

 4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo quy định của pháp Luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ.

 Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm

 1. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp Luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

 2. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trên đây là những thông tin cần thiết và mẫu nội quy quản lý chung cư cho chủ đầu tư, ban quản lý toà nhà cũng như cư dân có thể tham khảo để xây dựng những quy định thực tế phù hợp và hiệu quả nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN